Programa

Divendres 29 de març de 2019

17.00 h. – 18.20 h. Presentació de les conclusions de les I Jornades de Qualitat Lingüística als Mitjans de Comunicació i nocions generals (docent: Joan-Albert Villaverde)

18.20 h. – 18.40 h. Pausa

18.40h. – 20.00 h. Aspectes prosòdics: “Entonació, qualitat de veu i gestualitat en els mitjans de comunicació audiovisuals” (docent: Maria del Mar Vanrell)

Divendres 5 d’abril de 2019

17.00 h. – 18.20 h. Aspectes fonològics i fonètics: “La bona pronunciació a la televisió i la ràdio” (docent: Gabriel Bibiloni)

18.20h. – 18.40 h. Pausa

18.40 h. – 20.00 h. Pràctica

Divendres 12 d’abril de 2019

17.00 h. – 18.20 h. Aspectes sintàctics: “Si no m’equivoc, cosa que no sol passar mai (unes qüestions de sintaxi)” (docent: Joan Melià)

18.20 h. – 18.40 h. Pausa

18.40 h. – 20.00 h. Pràctica

Una part del contingut s’impartirà en línia (docent: Xisca Castell).