Presentació

IMPORTANT: la sessió de debat, cloenda de les jornades, serà dia 18 de maig, a les 17 h, a l’aula 18 de l’EBAP. 

El Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB), juntament amb la Direcció General de Política Lingüística, organitza les jornades Qualitat Lingüística als Mitjans de Comunicació: la Llengua Oral, que tindran lloc els dies 20 i 27 d’abril i 4 de maig de 2018 a l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP). Aquestes jornades s’adrecen especialment als periodistes i als professionals dels mitjans de comunicació audiovisuals de les Illes Balears i tindran una durada de 10 hores (9 de presencials i 1 en línia). Si hi ha places disponibles, les jornades estan també obertes a graduats i estudiants de periodisme, de comunicació audiovisual i de llengua i literatura catalanes.

Objectius:

  • Reflexionar sobre la llengua com a eina bàsica de feina del periodista i sobre la responsabilitat dels professionals dels mitjans de comunicació com a difusors de models lingüístics de referència.
  • Suscitar inquietud i interès per a fer un ús de la llengua correcte i adequat, que respongui amb eficàcia a les necessitats comunicatives dels mitjans de comunicació.
  • A partir de l’estudi d’aspectes concrets (fonètics i morfosintàctics), facilitar eines per a analitzar críticament els propis usos lingüístics.
  • Proporcionar recursos per a continuar millorant la praxi lingüística en l’àmbit professional.

Al final de les jornades, els assistents podran obtenir un certificat d’assistència sempre que hagin assistit a un 80 % del total d’hores de les jornades.

Com a acte inaugural de les jornades, el dia 19 d’abril hi haurà una conferència a càrrec de Joan Carles Muntaner, exdirector de TVE a les Illes Balears. En trobareu més informació en aquest apartat.