Presentació

El Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB), juntament amb la Direcció General de Política Lingüística, organitza les II Jornades de Qualitat Lingüística als Mitjans de Comunicació: la Llengua Oral, que tindran lloc els dies 29 de març, 5 i 12 d’abril de 2019 a l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP).
La segona edició d’aquestes Jornades té l’objectiu de continuar reflexionant sobre la llengua oral en els mitjans de comunicació i d’aprofundir en aspectes que no es varen poder tractar a la primera edició, relacionats amb l’entonació i la qualitat de veu, la bona pronunciació en la televisió i en la ràdio i qüestions de sintaxi.

Aquestes jornades s’adrecen especialment als periodistes i als professionals dels mitjans de comunicació audiovisuals de les Illes Balears i tindran una durada de 10 hores (9 de presencials i 1 en línia). Si hi ha places disponibles, les jornades estan també obertes a graduats i estudiants de periodisme, de comunicació audiovisual i de llengua i literatura catalanes.

No és necessari haver assistit a la primera edició del curs per a inscriure’s a les II Jornades de Qualitat Lingüística als Mitjans de Comunicació: la Llengua Oral.

Objectius:

  • Reflexionar sobre la llengua com a eina bàsica de feina del periodista i sobre la responsabilitat dels professionals dels mitjans de comunicació com a difusors de models lingüístics de referència.
  • Suscitar inquietud i interès per a fer un ús de la llengua correcte i adequat, que respongui amb eficàcia a les necessitats comunicatives dels mitjans de comunicació.
  • A partir de l’estudi d’aspectes concrets (fonètics i morfosintàctics), facilitar eines per a analitzar críticament els propis usos lingüístics.
  • Proporcionar recursos per a continuar millorant la praxi lingüística en l’àmbit professional.

Al final de les jornades, els assistents podran obtenir un certificat d’aprofitament sempre que hagin assistit a un 80 % del total d’hores de les jornades i hagin superat l’activitat d’avaluació.