Programa 2018

Divendres 20 d’abril de 2018

17 – 18.30 h: nocions generals (docent: Joan-Albert Villaverde)

18.30 – 18.50 h: pausa

18.50 – 20 h: pràctica

 

Divendres 27 d’abril de 2018

17 – 18.30 h: aspectes fonològics i fonètics (docents: Gabriel Bibiloni i Margalida Rosselló)

18.30 – 18.50 h: pausa

18.50 – 20 h: pràctica

 

Divendres 4 de maig de 2018

17 – 18.30 h: aspectes morfosintàctics (docents: Jaume Corbera i Maria del Mar Vanrell)

18.30 – 18.50 h: pausa

18.50 – 20 h: pràctica

 

Una part del contingut s’impartirà en línia (docent: Beatriu Defior)